Туризм та індустрія гостинності в контексті глобального економічного розвитку


  • Yaroslav Kvach Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, Одеса, Україна http://orcid.org/0000-0002-8076-3520
  • Viktor Koval Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, Одеса, Україна http://orcid.org/0000-0003-2562-4373
  • Andrii Hrymaliuk Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, Одеса, Україна http://orcid.org/0000-0002-8323-9193

Анотація

Вступ. Найважливішою тенденцією сучасного розвитку є процес постіндустріальної трансформації економіки, який впливає на туристичний і готельно-ресторанний бізнес, який покликаний частково компенсувати ту відносну одноманітність трудової діяльності, яка пов'язана з її вузькою спеціалізацією і підпорядкованістю суспільному поділу праці. Але при цьому не в повній мірі враховується історичний характер суспільного поділу праці, котрий починає проявлятися на сучасному рівні процесу постіндустріальної трансформації суспільства.

Мета та завдання. Метою статті є аналіз особливостей туристичного та готельно-ресторанного бізнесу в широкому історичному контексті постіндустріальної трансформації сучасного суспільства.

Результати. Методологія такого аналізу виходить з того, що даний трансформаційний процес супроводжується перетворенням змісту господарської діяльності в напрямку зменшення важкої рутинної праці та розширення сфери вільного міжособистісного спілкування. В таких умовах постає необхідність більш послідовного  маркетингового розрізнення закладів готельно-ресторанного типу в залежності від специфіки потреб різних груп потенційних клієнтів. При цьому треба в повній мірі враховувати, що традиційний стиль, відповідний як масовому сприйняттю вітчизняних відпочивальників і туристів, так і вітчизняному бізнес-класу, може виявитися менш креативним з точки зору відпочивальників з розвинених країн, смаки і переваги яких сформувалися в умовах постіндустріального суспільства. Розкрито основні засади впливу рівня економічного розвитку на стиль та дизайн готелів і ресторанів, що характеризується тенденціями запереченням цінностей штучного на користь цінностей «природності», що символізують вільне міжособистісне суб'єкт-суб'єктне спілкування, яке вважається іманентним не праці, а творчості, звільненої від економічної  необхідності.

Висновки. Таким чином, загальний висновок полягає у тому, що ці відмінності стилів відображають не тільки соціально-культурні традиції, але і різні рівні історичного розвитку розвинених країн і пострадянського суспільства, що багато в чому визначає знакову вартість готельно-ресторанних послуг в епоху постмодерну. Тому інвестиції в розвиток туристичного та готельно-ресторанного бізнесу в Україні повинні враховувати вимоги, пов'язані з особливостями постмодерну в тій мірі, в якій вони орієнтуються на світовий ринок послуг. Оскільки розвинені країни увійшли в епоху постмодерну по шляху постмодернізації та постіндустріальної трансформації, то Україна лише підійшла до вирішення проблеми реальної модернізації, що характеризується станом премодерну, і такі об'єктивні відмінності рівнів історичного розвитку важливо враховувати, в тому числі, і в організації туристичного та готельно-ресторанного бізнесу, орієнтованих на міжнародний рівень, через можливий їх прояв в різних стилях.

Ключові слова:

туризм, готельно-ресторанний бізнес, постмодерн, знакова вартість, соціальне розрізнення, стиль.

Посилання

1. Arghyrou, M. G. (2000). EU Participation and the External Trade of Greece: an Appraisal of the Evidence. Applied Economics, 32(2), 151-159.
2. Boiko, M., Mazaraki, A., & Mykhailichenko, G. (2013). National Tourist Brand: Priorities and Formation Resources. Economic Annals-XXI, 9-10(1), 42-46.
3. Mazaraki, A., & Sagalakova, N. (2015). System Approaches to Economic Diagnostics of the Tourism Enterprises. Economic Annals-XXI, 5-6, 64-67.
4. Bramwell, B., & Lane, B. (2012). Towards Innovation in Sustainable Tourism Research? Journal of Sustainable Tourism, 20(1), 1-7.
5. Maza, F. (2016). State conceptions of indigenous tourism in Chile. Annals of Tourism Research, 56, 80-95.
6. Peng, B., Song, H., Crouch, G. I., & Witt, S. F. (2014). A Meta-Analysis of International Tourism Demand Elasticities. Journal of Travel Research, 54(5), 611-633.
7. MacCannell Dean (2015). The Tourist. A New Theory of the Leisure Class. University of California Press.
8. Autor, D. (2015). Why Are There Still So Many Jobs?The History and Future of Workplace Automation. Journal of Economic Perspectives, 29(3), 3-30.
9.Hollinger, P. (2016). Meet the cobots: humans and robots together on the factory floor. Financial Times, 12-14.
10. McAfee, A., & Brynjolfsson, E. (2016). Human Work in the Robotic Future: Policy for the Age of Automation.Foreign Affairs, 95(4), 139-150.
11. Kenney, M., & Zysman, J. (2016). The Rise of the Platform Economy. Issues in Science and Technology, 32(3), 61-69.
12. Gawer A., & Cusumano M. A. (2002). Platform Leadership: How Intel, Microsoft, and Cisco drive industry innovation. Boston: Harvard Business School Press.
13. McAfee, A., & Brynjolfsson, E. (2017). Machine, Platform, Crowd: Harnessing Our Digital Future.New York: W. W. Norton & Company.
14. Parker, G., Van Alstyne, M. & Choudary, S. (2016).Platform Revolution: How Networked Markets Are Transforming the Economy. And How to Make Them Work for You. - New York: W. W.Norton & Company.
15. Baudrillard, J. (2003). For a Critique of the Political Economy of the Sign. Telos Press Publishing.
16. Baudrillard, J. (1998). The Consumer Society: Myths and Structures. SAGE Publications Ltd.
17. Veblen, T., & Chase, S. (1934). The theory of the leisure class: An economic study of institutions. New York: Modern library.
18. Koval, V., Prymush, Y., & Popova, V. (2017). The influence of the enterprise life cycle on the efficiency of investment. Baltic Journal of Economic Studies, 3(5), 183-187. doi: http://dx.doi.org/10.30525/2256-0742/2017-3-5-183-187
19. Kudlai, T. (2016). The International City Hotel on the National Market / T. Kudlai, S. Melnichenko. Zovnishnja torgivlja, 2 (85), 42-53. [in Ukraine]
20. Tourist activity in Ukraine in 2017: Statistical Yearbook (2018), Kiev: State Statistics Service of Ukraine. [in Ukraine]
21. Egerton-Thomas, C. (2006). How to open and run a successful restaurant, third edition, John Wiley and Sons, Inc.
22. Florida, R. (2002).The Rise of the Creative Class. And How It's Transforming Work, Leisure and Everyday Life. New York, NY : Basic Books.
23. Mazaraki, A., Mel'nyk, T., & Insarova, N. Foreign Trade of Ukraine: ХХI centuries. Kyi'v: KNTEU. [in Ukraine]
Опубліковано
2018-12-31
Як цитувати
(1)
.
Розділ
Економічний розвиток і управління національним господарством