Елементи управління конкурентоспроможністю телекомунікаційних комапній


Анотація

Вступ. Важливість телекомунікації в соціально-економічній сфері зростає, забезпечуючи підтримку розвитку національної економіки, оскільки випереджувальний розвиток телекомунікації, порівняно із загальними темпами розвитку економіки, значно підвищує конкурентоспроможність економіки України. Тому управління телекомунікаційними компаніями визначається як один із пріоритетних напрямів державного управління в умовах зростаючої конкуренції, що актуалізує проблему підвищення конкурентоспроможності телекомунікаційних послуг та оператора телекомунікацій в цілому.

Метою статті є дослідження методичних питань щодо обґрунтування елементів конкурентоспроможності підприємства на ринку телекомунікаційних послуг, а також дослідження градації рівня конкурентоспроможності та рекомендації щодо їх використання в управлінні конкурентоспроможності підприємством.

Результати. Розглянуто науково-теоретичні підходи щодо сутності поняття «конкурентоспроможності». Проведене дослідження дозволило сформувати власне наукове бачення економічної категорії «конкурентоспроможність телекомунікаційних компаній». Зазначено, які сучасні світові тенденції розвитку ринку телекомунікацій впливають на її новий тип в умовах становлення інформаційного суспільства. Розглянуто основні форми прояву конкуренції на ринку телекомунікаційних послуг. Виділено особливості сучасної сфери телекомунікацій. Висвітлено політику в сфері регулювання конкуренції на ринку телекомунікаційних послуг.

Висновки. Визначено та проаналізовано основи управління конкурентоспроможністю телекомунікаційних компаній. Обґрунтовано основні елементи процесу управління конкурентоспроможністю телекомунікаційних компаній, як складові внутрішнього та зовнішнього середовища, які визначають або можуть визначити в майбутньому результативність діяльності компанії на міжнародному та внутрішньому  ринку, що сприятиме створенню умов для впровадження високорозвиненої інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури забезпечення телекомунікаційними послугами усіх верст населення.

Ключові слова:

конкуренція, елементи, конкурентоспроможність, послуги, телекомунікаційні компанії, управління конкурентоспроможністю

Посилання

1. Granaturov, V.M. (2012). Telecommunication companies competitiveness management: problems of theory and practice of management. Кyiv. Cathedra. [in Ukraine]
2. Vorobienko P. (2009). Definition of indicators of telecommunication service competitiveness. Еconomics: problems of theory and practice, 248, 1101–1109. [in Ukraine]
3. Ivanov, Ye. (2006). Mechanisms of state regulation of the Telecommunication sphere Actual problems of state management. Odessa. [in Ukraine]
4. Dragan, O.I. (2008). Competitiveness of companies in the technology field: methodological aspect. Economics of market relations, 1, 55-59. [in Ukraine]
5. Gruber, H. (2001). Competition and innovation: the diffusion of mobile telecommunications in central and eastern Europe. Information Economics and Policy, 13 (1), 19-34.
6. Koval, V. (2013). Integration processes in the telecommunication sector in Europe. Současná Evropa, 2, 129-141.
7. Laffont, J.J., & Tirole J. (1996). Creating competition through interconnection: Theory and practice. Journal of Regulatory Economics, 10( 3), 227-256. DOI: 10.1007/BF00157671
8. Levy, B., & Spiller P. (1994).The Institutional Foundations of Regulatory Commitment: A Comparative Analysis of Telecommunications Regulation. Journal Of Law Economics & Organization, 10 (2), 201-246.
9. Gruber, H., & Verboven, F. L. (1998). The Diffusion of Mobile Telecommunications Services in the European Union. (CentER Discussion Paper; Vol. 1998-138). Tilburg: Vakgroep CentER.
10. Korablinova I.A. (2011) Management competitiveness of telecommunications operators in modern terms. Thesis. Thesis. on competition sciences degree of Candidate of economic sciences. Odessa National Academy of Telecommunications. Popov, Odessa. [in Ukraine]
11. Petrova, M., Tepavicharova M., & Boykova L. (2017). Improvement of the efficiency and competitiveness through the implementation of benchmarking in the organizations. Bulletin of Ablai Khan KazUIR and WL, 1 (27), 79-86.
12. Olley G. S. & Pakes A. (1996). The Dynamics of Productivity in the Telecommunications Equipment Industry, Econometrica, 64 (6), 1263-1297.
13. GICS (2015). Consultation on potential changes to the global industry classification standard (GICS®) structure in 2015. Retrieved from http://www.msci.com/resources/pdfs
14. Koval, V., Slobodianiuk, O., & Yankovyi, V. (2018). Production forecasting and evaluation of investments using Allen two-factor production function. Baltic Journal of Economic Studies, 4(1), 219-226. doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-1-219-226.
15. Porter, M. (1985). Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. NY: Free Press.
16. Houpis, G., Rodriguez, J. M., Serdarević, G., & Ovington, T. (2016). The Impact of Network Competition in the Mobile Industry. Competition and Regulation in Network Industries, 17(1), 32–54.https://doi.org/10.1177/178359171601700102
17. Information Society (2017). State Statistics Service of Ukraine. Retrieved from http://ukrstat.org.
18. NCCIR (2017). National commission for the state regulation of communications and informatization. On the results of the analysis of the markets for terminating traffic on fixed and mobile (mobile) communication networks: Decision No. 549 dated 10/24/2017. Retrieved from http://nkrzi.gov.ua.
Опубліковано
2018-12-31
Як цитувати
(1)
Franchuk, O.; Petrova, M.; Tolkachova, G. Елементи управління конкурентоспроможністю телекомунікаційних комапній. Економіка. Екологія. Соціум 2018, 2, 22-30.
Розділ
Ринкові механізми розвитку підприємництва