Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт увійти на сайт або зареєструватись.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Ця стаття раніше не була опублікована, а також не представлена для розгляду і публікації в іншому журналі (або дано пояснення цього в Коментарях для редактора).
 • Файл відправленної статті представлений в форматі документа OpenOffice, Microsoft Word, RTF або WordPerfect.
 • Наведені повні інтернет-адреси (URL) для посилань там, де це можливо.
 • Текст набраний із полуторним міжрядковим інтервалом; використовується кегль шрифту в 14 пунктів; для виділення використовується курсив, а не підкреслення (за винятком URL-адрес); всі рисунки, графіки і таблиці розташовані у відповідних місцях в тексті, а не в кінці документа.
 • Текст відповідає стилістичним і бібліографічним вимогам, що описані в Керівництві для авторів, розташованому на сторінці «Про журнал».

Керівництва для авторів

Загальні умови публікації

 1. Редакція журналу приймає до друку наукові статті, що раніше не публікувалися.
 2. Стаття має бути оформлена згідно з «Вимогами до статей», які подаються до журналу «Економіка. Екологія. Соціум».
 3. Пріоритет для друку статей у журналі надається публікаціям, підготовлених АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ!
 4. Стаття англійською мовою повинна бути продубльована (супроводжуватись перекладом) українською мовою.
 5. Редакційна колегія залишає за собою право здійснювати технічне, наукове, лінгвістичне редагування поданих статей.
 6. При наявності зауважень автор має надіслати свої виправлення протягом десяти робочих днів з дати відправлення листа редакцією.
 7. Публікація окремих статей може здійснюється на платній основі за переддрукарську підготовку рукопису та тиражування статті.

 УВАГА! 

РЕДАКЦІЯ ЖУРНАЛУ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗМІСТ СТАТЕЙ ТА МОЖЕ НЕ ПОДІЛЯТИ ДУМКУ АВТОРА!

Редакційна колегія журналу «Економіка. Екологія. Соціум» приймає статті до:

 • Випуску № 1 до 31 березня поточного року.
 • Випуску № 2 до 30 червня поточного року.
 • Випуску № 3 до 30 вересня поточного року
 • Випуску № 4 до 31 грудня поточного року.

Плата за обробку статті

Усі статті, опубліковані в наших журналах, є відкритими і доступними онлайн, відразу після публікації. Це стало можливим завдяки стягуванню плати за обробку статей (APC) та публікацією. Плата за публікацію статті складає 400 грн з урахуванням присвоєнням doi. Це включає надання онлайн-інструментів для редакторів і авторів, розміщення статей, індексування. Плата за обробку статей здійснюється, коли ваш рукопис є прийнятим редакцією до публікації. При прийнятті редакції статті відповідний автор (и) буде повідомлений про те, що платіж має бути сплачений.

Пакет документів до статті

Для публікації в науковому журналі необхідно обов’язково подати такі матеріали на електронну адресу Ejournal@ukr.net

 1. стаття;
 2. метадані;
 3. довідка (розширені відомості) про автора;
 4. рецензія чи витяг з протоколу кафедри (для авторів, які не мають наукового ступеня);
 5. електронну копію платіжних документів (реквізити повідомляються після прийняття до друку статті).

Назви файлів повинні містити прізвище автора (наприклад: Чурко_стаття.doc; Чурко_резюме.doc).

За відсутності одного з перелічених компонентів, наявності великої кількості стилістичних, орфографічних і граматичних помилок, а також при оформленні, що не відповідає вимогам, матеріали редколегією до розгляду не приймаються і не рецензуються.

Прийняті до розгляду статті проходять перевірку на наявність плагіату і рецензування.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.

Політика конфіденційності