Політика відкритого доступу

Журнал «Економіка. Екологія. Соціум» дотримується політики відкритого доступу (Open Access). Усі статті розміщуються безстроково і безкоштовно відразу після виходу номера. Повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових статей журналу представлений на офіційному сайті журналу.

Ліцензійна політика сумісна з переважною більшістю політик відкритого доступу та архівування матеріалів.

Журнал «Економіка. Екологія. Соціум» працює за ліцензією Creative Commons Attribution  International CC-BY-NC. Це дозволяє читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати, цитувати або посилатися на повний текст статті в цьому журналі. Автори видають ексклюзивну ліцензію на публікацію, за якою вони можуть повторно використовувати свої документи у своїй майбутній друкованій роботі, не вимагаючи попереднього дозволу від видавця журналу.