Публікаційна етика

Етика публікацій і запобігання недобросовісній практиці публікацій

Етика публікацій грунтується відповідно до рекомендацій для редакторів журналів, розробленими Комітетом з етики наукових публікацій (COPE).

Етика видання наукових публікацій

Рішення щодо публікації. Редколегія несе відповідальність за прийняття рішення щодо публікації статей, поданих до журналу. Редакційна колегія буде керуватися політикою журналу та обмежуватиметься юридичними вимогами, що стосуються наклепу, порушення авторських прав та плагіат. Члени редакційної колегії грунтуються на рекомендаціях рецензентів і посилаються на ці рішення.

Рівність. Редактор, член редакційної колегії або рецензент повинен оцінити рукописи на їх інтелектуальний зміст, незалежно від раси, статі, політичної філософії, сексуальної орієнтації, етнічного походження, громадянства або релігійних переконань авторів.

Конфіденційність. Редакція гарантує конфіденційність, тобто зобов’язується не розкривати інформацію щодо наданого рукопису нікому, крім відповідних авторів, рецензентів, інших редакційних консультантів та у разі потреби видавця. 

Розкриття та конфлікт інтересів. Неопубліковані матеріали, розкриті в поданій рукописи, не повинні використовуватися у власному дослідженні редактора, рецензента чи будь-якого іншого читача без чіткої письмової згоди автора.

Етика рецензування наукових публікацій

Внесок у редакційні рішення. Рецензенти допомагають редакції у прийнятті редакційних рішень під час відкритого розгляду, і автор може також допомогти автору у вдосконаленні статті.

 Кваліфікація рецензентів. Будь-який рецензент за не можливості розгляду рукопису, повинен повідомити редактора. Редакційна колегія відповідає за забезпечення оперативності відповідей у процесі відкритого розгляду.

Конфіденційність. Будь-які рукописи, отримані для розгляду в процесі відкритого розгляду, підпадають під критерії підвищення їх раціональності шляхом взаємного раціонального контролю на основі критичного обговорення.

Встановлення стандартів об'єктивності через критичну дискусію. Огляди повинні проводитися об'єктивно. Особиста критика автора недоречна. Рецензенти повинні чітко висловити свої погляди з підтримкою аргументів щодо покращення якості дослідження шляхом взаємного раціонального контролю і критичного обговорення.

Підтвердження джерел. Посилання на ідеї інших повинно супроводжуватися відповідною цитатою. Рецензент також повинен зв’язатися із редакцією за будь-якої істотної необхідності.

Конфлікт інтересів. Інформація або ідеї, отримані шляхом експертного огляду, повинні використовуватися лише з явною згодою учасників експертного огляду.

Етика авторства наукових публікацій

Вимоги до публікацій. Матеріали, що подаються до редакції, мають бути оформлені відповідно до встановлених вимог. При підготовці матеріалів автори зобов’язані неухильно дотримуватися законодавства України про захист прав інтелектуальної власності, а також принципів наукової етики. 

Оригінальність та плагіат. Редакційна колегія журналу визнає різні культурні переконання щодо прийнятності цитування ідей інших, як якби вони були власними, і автори повинні забезпечити  цілком оригінальні дослідження, і якщо автори використовували інші дослідження та / або текстові запозичення, то це було належним чином наведено або процитовано.

Авторство статті. Авторство повинно обмежуватися тими, хто зробив вагомий внесок у розробку, оформлення, виконання або тлумачення поданого дослідження.

Основні помилки в опублікованих роботах. Коли автор чи читач виявляє значну помилку або неточності в опублікованій роботі, автор зобов'язаний негайно повідомити редактора журналу та співпрацювати з редактором для  виправлення.