Голова наукової ради:

академік НАН України Буркинський Борис Володимирович – доктор економічних наук, професор, директор Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України.

Співголова наукової ради:

академік НАПН України МАЗАРАКІ Анатолій Антонович – доктор економічних наук, професор, ректор Київського національного торговельно-економічного університету.

Наукова рада:

Лайко Олександр Іванович – доктор економічних наук, старший науковий співробітник (заступник завідувача відділу міжрегіонального економічного розвитку Українського Причорномор'я Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України) – заступник Голови наукової ради.  

Квач Ярослав Петрович – доктор економічних наук, професор, директор Одеського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету. 

Рейман Кшиштоф – доктор габілітований з економіки, професор, ректор Державної вищої технічно-економічної Школи ім. Броніслава Маркевича, Польща.

Купінець Лариса Євгеніївна – доктор економічних наук, професор (завідувач відділу економіко-екологічних проблем приморських регіонів Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України).

 

Головний редактор:

Коваль Віктор Васильович – доктор економічних наук, професор (завідувач кафедри прикладної економіки Одеського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету).

Адреса: 65000, Україна, м.Одесса, вул. Інглезі, 6.

Заступник головного редактора:

Пукала Ришард – доктор філософії у галузі економіки, професор (проректор з навчальної роботи зі студентами Державної вищої технічно-економічної Школи ім. Броніслава Маркевича, Польща).

Відповідальний секретар:

Дем’янчук Марина Афанасіївна – кандидат економічних наук (доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Одеського національного університету імені І.І. Мечникова) - член редакційної колегії. 

Email: edit@ees-journal.com

Члени редакційної колегії: 

Андрєєва Наталя Миколаївна – доктор економічних наук, старший науковий співробітник (головний науковий співробітник відділу економіко-екологічних проблем приморських регіонів Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України).

Басюркіна Наталія Йосипівна – доктор економічних наук, професор (завідувач кафедри управління бізнесом Одеської національної академії харчових технологій).

Бублик Мирослава Іванівна – доктор економічних наук, доцент (професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка»).

Вдовенко Наталія Михайлівна – доктор економічних наук, професор (завідувач кафедри глобальної економіки Національного університету біоресурсів і природокористування України).

Ільченко Світлана Віталіївна – доктор економічних наук, старший науковий співробітник (провідний науковий співробітник відділу ринку транспортних послуг Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної Академії Наук України).

Лисюк Володимир Митрофанович – доктор економічних наук, професор (завідувач відділу ринкових механізмів і структур Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України).

Рубель Олег Євгенович – доктор економічних наук, старший науковий співробітник (провідний науковий співробітник відділу економіко-екологічних проблем приморських регіонів Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної Академії Наук України).

Слободянюк Ольга Василівна – доктор економічних наук, доцент (завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Одеського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету).

Уманець Тетяна Василівна – доктор економічних наук, професор, старший науковий співробітник (відділ розвитку підприємництва Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної Академії Наук України).

Хоменко Інна Олександрівна – доктор економічних наук, доцент (професор кафедри теоретичної та прикладної економіки Чернігівського національного технологічного університету).

Хумарова Ніна Іпполитівна – доктор економічних наук, старший науковий співробітник (вчений секретар Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України).

Шлафман Наталія Леонідівна – доктор економічних наук, старший науковий співробітник (провідний науковий співробітник відділу розвитку підприємництва Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної Академії Наук України).

Топалова Ірина Анатоліївна – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник (відділ ринкових механізмів та структур Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної Академії Наук України).

Чубай Володимир Миколайович – кандидат економічних наук, доцент   (доцент кафедри обліку та аналізу Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка»).

Іноземні члени редколегії:

Гечбаія Бадрі Нодарович – доктор економіки, асоційований професор (завідувач кафедри бізнес-адміністрування, менеджменту та маркетингу Батумського державного університету імені Шота Руставелі, Грузія).

Генерович Агнешка – доктор габілітований з інженірії, професор (професор Інституту водопостачання та охорони навколишнього середовища, Краківський політехнічний університет, Польща).

Дорота Дейняк – доктор філософії у галузі економіки, доцент (проректор по забезпеченню якості вищої освіти Державної вищої технічно-економічної Школи ім. Броніслава Маркевича, Польща).

Зелінська Анетта – доктор габілітований з економіки, професор (професор кафедри логістики Вроцлавського економічного університету, Польща).

Куртева Галина – доктор економіки, професор (професор кафедри економіки Бургаського вільного університету, Болгарія).

Кшиштоф Гаска – доктор габілітований з інженірії, професор (професор Факультету енергетики та екології, Сілезький політехнічний університет, Польща).

Мариана Петрова – доктор фіз.мат. наук, професор (Велико-Тирновоський університет Св. Кирила та Мефодія, Болгарія).

Поспіліс Річард – доктор філософії у галузі економіки, доцент (доцент кафедри прикаладної економіки Університету Палацького в Оломоуц, Чехія).

Тетяна Козяк-Сіара– доктор філософії у галузі економіки (директор Інституту економіки і управління Державної вищої технічно-економічної Школи ім. Броніслава Маркевича, Польща).

Тетяна Вархолова – доктор  економіки, професор (директор освітньо-консалтингового центру  Центрально-Європейського університету, Словаччина).

Чинасак Суван-Ачарія – доктор економіки, асоційований професор (професор факультету економіки і бізнес-адміністрації Таксинського університету, Таїланд).

Шлюсарчик Богуслав – доктор економіки, професор (керівник департаменту макроекономіки та міжнародних відносин Жешувського університету, Польща).

ЮЛЕК Мурат – доктор економіки, професор (директор Центру промислової політики і розвитку Стамбульського торгового університету, Туреччина).

 

Коректор англійської мови:

Боднар Світлана Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент (завідувач кафедри іноземних мов Одеського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету). 

Коректор української мови:

 Фоміна Лілія Георгіївнакандидат філологічних наук, доцент (доцент кафедри української мови та літератури Ізмаїльського державного гуманітарного університету).