Редакційна політика

Публікуючи статтю у фаховому виданні «Економіка. Екологія. Соціум» автори підтверджують, що:

 • видавець має всі права на неї і згоду співавторів на публікацію, надаючи право видавцю журналу на оприлюднення цих матеріалів у друкованому та електронному вигляді;
 • автори погоджуються з політикою даного фахового видання щодо неможливості повернення публікації у випадку її відкликання та відмовляються від претензій до видавця стосовно відкликання статті.

ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ В РОЗГЛЯДІ СТАТТІ

 • відсутність або неповні дані про авторів чи контактної інформації;
 • відсутність УДК, JEL classification;
 • відсутність списку використаних джерел;
 • недостатній обсяг статті (менше 10 сторінок);
 • недостатній обсяг анотації (менше 200 слів);
 • недостатній обсяг списку використаних джерел (менше 8 найменувань);
 • стаття вже була опублікована в іншому виданні (включаючи електронні видання);
 • виявлення у статті плагіату (сумарно більш ніж 40% загального тексту);
 • порушення правил цитування.