Процес розгляду статті

Процес розгляду є спільним процесом, який дозволяє оцінювати і аналізувати рукописи, подані в журнал незалежними експертами в рамках однієї галузі досліджень. Оцінка та критика, отримані шляхом експертної оцінки, дають авторам відгуки для покращення своєї роботи, і, критично, дозволяє редакторові оцінити придатність статті для публікації в журналі.

Відповідальний секретар та помічники редактора перевіряють формальний і професійний стандарти та передають статтю рецензенту у відповідній галузі досліджень.

Всі статті, що публікуються у журналі «Економіка. Екологія. Соціум», проходять рецензування.

Рукописи, отримані редакцією, попередньо оброблюються членами редакційної колегії стосовно відповідності наданого матеріалу висунутим вимогам. У випадку позитивної попередньої оцінки, рукопис направляється на рецензування одному або двом рецензентам, які є фахівцями у відповідній галузі.

Журнал практикує процедуру рецензування "single-blind peer review": рецензенти володіють інформацією щодо авторів рукопису, а авторам редакція не повідомляє відомості стосовно тих, хто рецензує їх роботу.

Рукопис може бути відхилений редакцією без рецензування у випадку:

  • стаття не відповідає науковому напряму журналу;
  • оформлення статті не відповідає встановленим вимогам до матеріалів авторів;
  • рукопис не відповідає прийнятим у журналі політиці етики до публікацій.

Після рецензування редакційна колегія на підставі рекомендації рецензента (рецензентів) приймає рішення:

  • прийняти до публікації у представленій авторами формі;
  • опублікувати після несуттєвих корективів;
  • направити рукопис авторам на переробку (потрібні суттєві виправлення і корективи, після яких публікація стане можливою);
  • відхилити рукопис, але вказати авторам, що після суттєвої переробки рукопис може бути знову представлений на розгляд редакції;
  • відхилити рукопис без надання можливості переробки (як правило, якщо відсутні ознаки актуальності теми роботи для розвитку відповідної галузі науки, у випадках концептуальних наукових помилок, повної відсутності елементів наукової новизни і практичного значення, у разі виявлення плагіату).

Відкритий експертний огляд

Рецензенти переглядають весь матеріал, який він отримує протягом двох-трьох тижнів з дня подачі статті до редакції журналу. Прийняті статті публікуються на сайті журналу «Економіка. Екологія. Соціум».

Журнал «Економіка. Екологія. Соціум» надає відкритий доступ до рецензованих досліджень як частину своєї відданості читачам та авторам. Ми робимо всі наші дослідницькі статті вільно доступними в Інтернеті та надсилаємо їх безпосередньо до Національної бібліотеки України ім. Вернадського.

Апеляційний процес

Якщо ваша рукопис відхилено, і якщо ви вважаєте, що рецензенти не врахували або неправильно зрозуміли відповідний пункт, ви можете оскаржити редакційне рішення, звернувшись до редактора.

Якщо ви звертаєтесь до редакції та не задоволені відповіддю редактора, наступним кроком у редакційній процедурі оскарження є звернення до голови редакційної колегії.