Головний редактор

 Коваль Віктор Васильович – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри прикладної економіки Одеського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету.

Кафедру прикладної економіки очолює з 2016 року. 

Сфера наукових інтересів: державне регулювання, корпоративне управління, бюджетування, технологічний розвиток економіки.

 Викладає дисципліни: «Менеджмент», «Управління персоналом». Автор понад 100 наукових праць, серед них: 10 монографій, 6 навчальних посібників (5 з Грифом МОН), більше ніж 60 наукових статей і науково-методичних праць у фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях.

Email: victor-koval@ukr.net

Web: http://www.otei.odessa.ua/

Ідентифікатори та персональний профіль:

        

        

             

 

Статті у наукових виданнях, включених до наукометричних баз Scopus та Web of Science:

Koval V. Production forecasting and evaluation of investments using Allen two-factor production function / Viktor Koval, Olha Slobodianiuk, Volodymyr Yankovyi //  Baltic Journal of Economic Studies, 4(1), 219-226. doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-1-219-226.

Koval V. Analysis impact of the structural competition preconditions for ensuring economic security of the machine building complex / M. Bublyk, V. Koval, O. Redkva // Marketing and Management of Innovations – 2017 – №4 - 229 – 240. doi: 10.21272/mmi.2017.4-20

[Researchgate]         [Google Scholar]

Koval V. The Influence Of The Enterprise Life Cycle On The Efficiency Of Investment / V. Koval, Y. Prymush, V. Popova // Baltic Journal of Economic Studies, Vo. 3, № 5, pp. 183-187. doi: http://dx.doi.org/10.30525/2256-0742/2017-3-5-183-187.

[Researchgate]       [Google Scholar]