Загальні відомості

Наукове видання «Економіка. Екологія.Соціум» – це електронний науково-практичний журнал з економічних наук, заснований у 2017 році Інститутом проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Одеським торговельно-економічним інститутом Київського національного торговельно-економічного університету та Державною вищою техніко-економічною Школою імені Броніслава Маркевича (м. Ярослав, Польща).

У журналі висвітлюються авторські дослідження та розробки щодо теоретичних та прикладних питань розвитку економіки, національних, регіональних та локальних соціо-економіко-екологічних систем, їх інтеграції у світове господарство, формування бізнес-середовища та нових форм підприємництва, впровадження економічних інновацій.

Електронний науково-практичний журнал «Економіка. Екологія. Соціум» виходить чотири рази на рік й поширюється через мережу Інтернет. Видання з відкритим доступом, що означає, що весь вміст знаходиться у вільному доступі та є безкоштовним для користувача або його установи. Користувачам дозволено читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати, цитувати або посилатися на повний текст статті в цьому журналі. При використанні матеріалів журналу посилання на джерело інформації є обов'язковим.

Подаються офіційні матеріали, ділова інформація, повідомлення, рецензії.

Редколегія видання здійснює зовнішнє та внутрішнє рецензування всіх статей, що надходять до неї. До складу редколегії журналу входять провідні українські та іноземні фахівці.

Журнал орієнтований на науковців, викладачів, управлінців, спеціалістів народного господарства, підприємців, аспірантів.

Сфера поширення журналу:  загальнодержавна та зарубіжна.

Розділи журналу:

  • Економічний розвиток і управління національним господарством (приймає рукописи, індексується, рецензується).
  • Ринкові механізми розвитку підприємництва (приймає рукописи, індексується, рецензується).
  • Економіка природокористування  (приймає рукописи, індексується, рецензується).
  • Виклики економічного розвитку соціуму (приймає рукописи, індексується, рецензується).
  • Логістика, транспорт, інфраструктура (приймає рукописи, індексується, рецензується).
  • Регіональна економіка (приймає рукописи, індексується, рецензується).

Мови написання рукопису статті: українська, англійська.

Періодичність видання: 4 рази на рік.

Рік заснування: 2017.

ISSN-L:  2616-7107

З повагою, редакційна колегія видання.