Індексація журналу

Журнал "Економіка. Екологія. Соціум" індексований у наукометричних базах, репозитаріях та каталогах: