Голова редакційної ради

Буркинський Борис Володимирович – директор Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, академік НАН України, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки та премії ім. М.І.Туган-Барановського НАН України.

Автор більш ніж 300 наукових праць, серед них 35 особистих та колективних монографій.

Ідентифікатори та персональний профіль: