Подання статтей для публікації в Міжнародному журналі  "Економіка. Екологія. Соціум"

 

Редакційна колегія журналу  запрошує Вас до публікації наукових праць до Випуску № 3(1) 2019.

Статті приймаються до 20 лютого 2019 року.

У виданні публікуються матеріали, в яких висвітлюються актуальні питання розвитку економіки, національних, регіональних та локальних соціо-економіко-екологічних систем, їх інтеграції у світове господарство, формуванню бізнес-середовища та нових форм підприємництва, впровадженню економічних інновацій.

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам та звернути увагу на обов'язкові елементи Метаданих:

1. Ідентифікатор ORCID (Open Researcher and Contributors ID) - міжнародний цифровий ідентифікатор науковця (інформація на Вікіпедії та інструкція реєстрації  Youtube).

2. Структурована анотація чи авторське резюме статті.

3. References, який оформлюється згідно міжнародним бібліографічним стандартом APA-2010.

Зазначені елементи виступають складовою для подальшого входження журналу в наукометричні бази даних: Elsevier (Scopus), Thomson Reuters (Web of Science) та інші.

Інформаційний контент EES реалізовано шляхом переходу на останній реліз платформи Open Journal Systems (OJS) 3.0.2. та  адаптований до мобільної системи Android.