Ланцюги постачання в глобальному виробництві


Анотація

Проблема. Аналіз сучасних процесів глобальної товарно-збутової взаємодії за останні два десятиліття показує, що система світових обмінів зазнала суттєвих змін, які були викликані безліччю факторів. Відбувається формування складної моделі глобального виробництва, що визначається особливостями трансформації моделей зростання окремих економік, специфікою їх індустріалізації та формами розвитку національного виробничого бізнесу, його інституційно-ринкової перебудови і ступенем включення в систему міжнародного поділу праці. Зміна рівня та глибини спеціалізації окремих країн у сфері виробництва та реалізації продукції в свою чергу викликало прискорення подолання економічної відстані (яка вимірюється за допомогою вартості транспортних та інформаційних послуг). На підставі вищевикладеного, а саме в рамках формування нової моделі глобального виробництва актуалізується питання дослідження місця та значення ланцюгів постачання в цій моделі.

Мета та завдання. Метою статті є дослідження сучасної трансформації ланцюгів постачання в системі глобального виробництва. Отримані висновки дозволять визначити, що саме треба робити у напрямку подальшого переосмислення регулятивних інструментів глобального управління ланцюгами постачання.  

 Результати. В статті наведено результати дослідження трансформації ролі ланцюгів постачання в глобальному виробництві. Визначено, що враховуючі існуючу специфіку індустріалізації та фрагментації національного виробництва, а також стрімке поширення в світовій економіці результатів науково-технічного прогресу виникає необхідність більш ґрунтовного дослідження зміни ролі ланцюгів постачання у глобальному виробництві. В результаті аналізу статистичних даних відкритих джерел отримано висновок, щодо переходу від конкуренції окремих бізнес-суб'єктів до конкуренції глобальних ланцюгів постачання. Визначено специфічні ознаки ланцюгів постачання, що визначають специфіку логістики руху товару в процесах глобального виробництва, а також проаналізовано особливості функціонування основних глобальних логістичних мереж: Global Logistics Network, Worldwide Partners Alliance, Tandem Global Logistics та Choice Logistics.

 Висновки. Враховуючі, що існуюча трансформація ланцюгів постачання є наслідком посилення глобальної конкуренції моделей розвитку економік Півночі та Півдня, обґрунтовано необхідність переосмислення регулятивних інструментів глобального управління ланцюгами.

Ключові слова:

ланцюги постачання, глобальне виробництва, світова торгівля, додана вартість

Посилання

1. Arvis, J. F., Saslavsky, D., Ojala, L., Shepherd, B., Busch, C., & Raj, A. (2016). Trade logistics in the global economy: the logistics performance index and its indicators. World Bank, Washington. Retrieved from: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/24598.
2. De Backer, K., & Miroudot, S. (2014). Mapping global value chains. [Electronic resource]. European Central Bank, Frankfurt am Main, 46 р. Retrieved from: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1677.pdf
3. Bowersox, D., & Closs, D. (2010). Logistics. Integrated supply chain. Olympus Business [in Russian].
4. Christopher, M. (2004). Logistics and Supply Chain Management. Piter [in Russian].
5. Krykavsky, E. (2016). Industrial supply chain: between efficiency and responsibility. Actual problems of the economy, (5), 30-41 [in Ukrainian].
6. Kurant, Т. (2015) Transformation of consumer-producer relations in global logistics networks Extended abstract of candidate’s thesis.TNEU [in Ukrainian].
7. Smirnov, I. (2006). Portrait of Global Logistics Company GEODIS (FRANCE). Foreign Trade: Law and Economy, (2), 25 [in Ukrainian].
8. Industries in 2018. (2017). A special report from The Economist Intelligence Unit Limited. Retrieved from: http://www.eiu.com/Handlers/WhitepaperHandler.ashx?fi=Industries_in_2018.pdf.
9. UNCTAD (2017). Handbook of statistics. Retrieved from: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdstat40_en.pdf
10. World Bank (2017). Transport services (% of service exports, BoP). Retrieved from: http://data.worldbank.org/indicator/BX.GSR.TRAN.ZS
11. Logistics Market (2016). Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends, and Forecast 2016–2024. Transparency Market Research. New York. Retrieved from: http://www.transparencymarketresearch.com/logistics–market.html
12. UNCTAD (2015). Statistics. Exports and imports by service–category, value, shares and growth, annual, 2005–2015. Retrieved from: http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=87017
13. Globe Newswire (2016). Third Party Logistics (3PL) Market Size to Reach $1,029.47 Billion by 2022: Global Market Insights, Inc. May 5. Retrieved from: https://globenewswire.com/news.
14. Armstrong & Associates (2016) Top 50 Global Third–Party Logistics Providers (3PLs). Retrieved from: http://www.3plogistics.com/3pl–market–info–resources/3pl–market–information/aas–top–50–global–third–party–logistics–providers–3pls–list/
15. UNCTAD (2017). Trade and Development Report 2017: Structural Transformation for Inclusive and Sustained Growth. United Nations publication. New York and Geneva. Retrieved from: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdr2016_en.pdf.
16. Network Global Logistics (2014). About NGL. Retrieved from: http://www.nglog.com/about–ngl.
17. WPA The Logistics Network (2014). WPA Vision. Retrieved from: http://www.ourwpa.com.
18. Choice Logistics (2014). About Choice Logistics History. Retrieved from: http://www.choicelogistics.com/global–logistics/history–time–mission–critical–delivery.html.
19. Tandem Global Logistics (2014). Home. Retrieved from: http://www.tandemgloballogistics.com/home.
Опубліковано
2017-10-26
Як цитувати
(1)
Mazaraki, A.; Duginets, G. Ланцюги постачання в глобальному виробництві. Економіка. Екологія. Соціум 2017, 1, 1-11.
Розділ
Економічний розвиток і управління національним господарством