ISSN-L:  2616-7107

Періодичність: 4 рази на рік.

Фахова реєстрація: Наказ МОН України від 07.11.2018  № 1218

Категорія Б: рєстр наукових фахових видань України

Науки економічні: спеціальності 051, 071, 072 та 073. 

Index CopernicusIndexed in the ICI Journal Master List

DOI prefix: 10.31520.

Журнал засновано у 2017 р.

 

 

Мета і сфера діяльності журналу: Основна тематика електронного журналу присвячена авторським дослідженням та розробкам щодо теоретичних та прикладних питань розвитку економіки, національних, регіональних та локальних соціо-економіко-екологічних систем, їх інтеграції у світове господарство, формуванню бізнес-середовища та нових форм підприємництва, впровадженню економічних інновацій.

Відкритий доступ: наслідуючи принцип, що знання є громадським благом, журнал дотримується визначення відкритого доступу BOAI, що надає читачам право читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати, цитувати або посилатися на повний текст статті в цьому журналі.

Журнал орієнтований на науковців, викладачів, управлінців, спеціалістів народного господарства, підприємців, аспірантів.

Журнал доступний тільки онлайн для  значного зниження дії друку і розсилки на довкілля як важливий перехід до екологічної економіки, а також сприятиме глобальній інтерактивності журналу із створенням нових онлайн-ініціатив по зміцненню зручності використання.

Голова наукової ради: академік НАН України,доктор економічних наук, професор Борис Володимирович Буркинський.

Головний редактор: доктор економічних наук, професор Коваль Віктор Васильович.

 Мови видання: українська, англійська (змішаними мовами).

Тематичні рубрики науково-практичного журналу:

  • Економічний розвиток і управління національним господарством.
  • Ринкові механізми розвитку підприємництва.
  • Економіка природокористування.
  • Виклики економічного розвитку соціуму.
  • Логістика, транспорт, інфраструктура.
  • Регіональна економіка.

Засновники журналу:

 Видавець: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України.

 Етика публікації і вимоги по запобіганню недобросовісній практиці публікацій.

Редакцією журналу було вжито заходів для забезпечення високих етичних та професійних стандартів.

Журнал індексований у наукометричних та бібліографічних базах даних: